Bảng Xếp Hạng Ultra Trail

  RANK BIB FULL NAME GENDERTIME
 1. UT010 Nguyễn Đăng Trung Nam / Ultra Trail / Ultra Trail Nam Series A+
 2. UT100 Nguyễn Thượng Việt Nam / Ultra Trail / Ultra Trail Nam Series A
 3. UT200 Nguyễn Hồng Yến Nữ / Ultra Trail Nữ Series B
 4. UT50 Bùi Thái Thành Long Nam / Ultra Trail Nam Series A
 5. n/a Vũ Tiến Việt Dũng Ultra Trail Nam n/a
 6. UT101 Tống Hồng Quang Nam / Ultra Trail / Ultra Trail Nam Series B
 7. n/a Vũ Quang Hưng Ultra Trail Nam n/a
 8. n/a Hường OK Nguyễn Ultra Trail Nữ n/a
 9. UT012 Nguyễn Đăng Hiếu Nam / Ultra Trail / Ultra Trail Nam Series A+

Team Early Bird Running | Mới Chạy Bộ
Nghiên cứu của chúng tôi tổng hợp và phân tích từ nhiều nguồn thông tin, mang đến những thông tin hữu ích cho cộng đồng chạy bộ. Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, quyền cá nhân, sử dụng thương mại vui lòng liên hệ: moichaybo@gmail.com