Bảng Xếp Hạng Road Marathon

  RANK BIB FULL NAME GENDERTIME
 1. FM001 Hoàng Nguyên Thanh Nam / Road Marathon Nam 2:29:29
 2. FM002 Lê Quang Hòa Nam / Road Marathon Nam 2:36:59
 3. FM003 Hà Văn Nhật Nam / Road Marathon Nam 2:37:23
 4. FM004 Lê Văn Tuấn Nam / Road Marathon Nam 2:37:47
 5. FM005 Lê Tấn Hi Nam / Road Marathon Nam 2:38:21
 6. FM006 Bùi Thế Anh Nam / Road Marathon Nam 2:38:36
 7. FM007 Nguyễn Quốc Dũng Nam / Road Marathon Nam 2:39:46
 8. FM009 Vũ Văn Sơn Nam / Road Marathon Nam 2:47:36
 9. FM010 Lý Nhân Tín Nam / Road Marathon Nam 2:48:20
 10. FM011 Hứa Thuận Long Nam / Road Marathon Nam 2:49:26
 11. FM012 Trần Thế Anh Nam / Road Marathon Nam 2:52:01
 12. FM013 Nguyễn Văn Long Nam / Road Marathon Nam 2:53:34
 13. FM014 Đoàn Ngọc Hoàng Nam / Road Marathon Nam 2:55:45
 14. FM015 Hồ Phước Hải Nam / Road Marathon Nam 2:57:40
 15. FM016 Lê Văn Thao Nam / Road Marathon Nam 2:58:03
 16. FM017 Lê Quang Hải Nam / Road Marathon Nam 2:58:20
 17. FM018 Nguyễn Đăng Khoa Nam / Road Marathon Nam 2:58:33
 18. FM019 Đặng Anh Quyết Nam / Road Marathon Nam 2:59:27
 19. FM020 Đàm Hồng Phong Nam / Road Marathon Nam 3:00:49
 20. FM021 Nguyễn Đông Định Nam / Road Marathon Nam 3:01:16
 21. FM021 Đỗ Ngân Sơn Nam / Road Marathon Nam 3:02:19
 22. FM022 Nguyễn Hoàng Hưng Nam / Road Marathon Nam 3:02:28
 23. FM023 Huỳnh Thái Lộc Nam / Road Marathon Nam 3:02:52
 24. FM024 Mai Văn Tiến Nam / Road Marathon Nam 3:05:18
 25. FM025 Lê Trung Đức Nam / Road Marathon Nam 3:06:42
 26. FM026 Lê Hoàng Gia Nam / Road Marathon Nam 3:07:05
 27. FM027 Lê Trung Tâm Nam / Road Marathon Nam 3:08:25
 28. FM028 Quang Thế Quyền Nam / Road Marathon Nam 3:09:23
 29. FM029 Đàm Đức Thạch Nam / Road Marathon Nam 3:09:31
 30. FM030 Bùi Tuấn Lâm Nam / Road Marathon Nam 3:09:42
 31. FM031 Phùng Minh Tuấn Nam / Road Marathon Nam 3:09:52
 32. FM032 Lý Văn Chiến Nam / Road Marathon Nam 3:10:03
 33. FM033 Trần Hữu Hoành Nam / Road Marathon Nam 3:11:18
 34. FM034 Phạm Đức Luân Nam / Road Marathon Nam 3:11:24
 35. FM035 Trương Việt Thành Nam / Road Marathon Nam 3:11:31
 36. FW001 Phạm Thị Hồng Lệ Nữ / Road Marathon Nữ 2:52:44
 37. FM036 Hoàng Hữu Hanh Nam / Road Marathon Nam 3:12:20
 38. FW002 Hoàng Thị Ngọc Hoa Nữ / Road Marathon Nữ 3:10:15
 39. FM038 Vũ Trường Giang Nam / Road Marathon Nam 3:15:01
 40. FM040 Vũ Đức Hoàng Nam / Road Marathon Nam 3:16:22
 41. FM041 Chu Văn Hào Nam / Road Marathon Nam 3:17:43
 42. FM042 Vũ Văn Hải Nam / Road Marathon Nam 3:17:46
 43. FM043 Nguyễn Hữu Lượng Nam / Road Marathon Nam 3:17:52
 44. FM044 Nguyễn Sang Nam / Road Marathon Nam 3:18:12
 45. FM045 Âu Mạnh Toàn Nam / Road Marathon Nam 3:18:51
 46. FM046 Đỗ Xuân Dương Nam / Road Marathon Nam 3:19:03
 47. FM047 Nguyễn Ngọc Phong Nam / Road Marathon Nam 3:19:23
 48. FM048 Sử Tân Long Nam / Road Marathon Nam 3:19:24
 49. FM049 Nguyễn Đặng Đông Nam / Road Marathon Nam 3:19:42
 50. FM050 Trần Tuấn Vũ Nam / Road Marathon Nam 3:19:44
 51. FW003 Lê Thị Kha Ly Nữ / Road Marathon Nữ 3:11:51
 52. FW004 Lê Thị Thoa Nữ / Road Marathon Nữ 3:14:28
 53. FW005 Lèo Thị Tình Nữ / Road Marathon Nữ 3:14:49
 54. FW006 Lê Thị Lan Nữ / Road Marathon Nữ 3:16:00
 55. FW007 Hứa Thanh Giang Nữ / Road Marathon Nữ 3:16:36
 56. FM008 Nguyễn Thụy Ý Tiên Nữ / Road Marathon Nữ 3:18:33
 57. FW009 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ / Road Marathon Nữ 3:20:12
 58. FW010 Đoàn Thu Hằng Nữ / Road Marathon Nữ 3:25:39
 59. FW011 Đỗ Thị Nguyệt Nữ / Road Marathon Nữ 3:29:09
 60. FW012 Nguyễn Thị Đường Nữ / Road Marathon Nữ 3:35:46
 61. FW013 Thi Do Nữ / Road Marathon Nữ 3:39:19
 62. FW014 Đào Thị Quỳnh Thoa Nữ / Road Marathon Nữ 3:43:03
 63. FW015 Phạm Thị Thu Thủy Nữ / Road Marathon Nữ 3:48:12
 64. FW016 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ / Road Marathon Nữ 3:48:57
 65. FW017 Nguyễn Phương Thùy Nữ / Road Marathon Nữ 3:49:23
 66. FW018 Nguyễn Thị Quế Nữ / Road Marathon Nữ 3:49:42
 67. FW019 Phạm Thị Hồng Thuỷ Nữ / Road Marathon Nữ 3:51:42
 68. FW020 Võ Thị Hải Yến Nữ / Road Marathon Nữ 3:53:13
 69. FW021 Hoàng Thị Thu Hiền Nữ / Road Marathon Nữ 3:54:01
 70. FW022 Cung Thị Trà My Nữ / Road Marathon Nữ 3:57:34
 71. FW023 Tien Nguyen Nữ / Road Marathon Nữ 3:57:36
 72. FW024 Thái Thu Trang Nữ / Road Marathon Nữ 4:00:13
 73. FW025 Đỗ Thị Thủy Nữ / Road Marathon Nữ 4:00:53
 74. FW026 Lê Quỳnh Trang Nữ / Road Marathon Nữ 4:05:43
 75. FW027 Phạm Quỳnh Nga Nữ / Road Marathon Nữ 4:06:43
 76. FW028 Vũ Thủy Ly Nữ / Road Marathon Nữ 4:08:07
 77. FW029 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ / Road Marathon Nữ 4:08:35
 78. FW030 Nguyễn A Khắc Nữ Hoàng Nữ / Road Marathon Nữ 4:08:43
 79. FW031 Phuong Nguyen Nữ / Road Marathon Nữ 4:09:42
 80. FW032 Lê Thị Lý Nữ / Road Marathon Nữ 4:09:43
 81. FW033 Lê Thị Lan Phương Nữ / Road Marathon Nữ 4:11:21
 82. FW034 Dương Lệ Vân Nữ / Road Marathon Nữ 4:11:21
 83. FW035 Phạm Thị Chiến Nữ / Road Marathon Nữ 4:11:31
 84. FW036 Hà Thị Thanh Huyền Nữ / Road Marathon Nữ 4:12:39
 85. FW37 Nguyễn Tiểu Phương Nữ / Road Marathon Nữ 4:13:55
 86. FW038 Ngô Thùy Duyên Nữ / Road Marathon Nữ 4:15:26
 87. FW039 Vũ Thị Lan Hương Nữ / Road Marathon Nữ 4:15:47
 88. FW040 Nguyễn Thúy Hằng Nữ / Road Marathon Nữ 4:17:34
 89. FW041 Trương Thị Trang Thanh Liễu Nữ / Road Marathon Nữ 4:18:04
 90. FW042 Lê Thị Thanh Tâm Nữ / Road Marathon Nữ 4:18:54
 91. FW043 Phùng Thúy Ngọc Tuyển Nữ / Road Marathon Nữ 4:20:08
 92. FW044 Đỗ Huỳnh Ngọc Vân Nữ / Road Marathon Nữ 4:20:09
 93. FW045 Trương Tú Nữ / Road Marathon Nữ 4:20:58
 94. FW046 Nguyễn Lan Nữ / Road Marathon Nữ 4:21:28
 95. FW047 Đỗ Thị Huệ Chi Nữ / Road Marathon Nữ 4:22:43
 96. FW048 Vũ Thu Hương Nữ / Road Marathon Nữ 4:23:19
 97. FW051 Lê Thị Thu Huyền Nữ / Road Marathon Nữ 4:24:31

Team Early Bird Running | Mới Chạy Bộ
Nghiên cứu của chúng tôi tổng hợp và phân tích từ nhiều nguồn thông tin, mang đến những thông tin hữu ích cho cộng đồng chạy bộ. Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, quyền cá nhân, sử dụng thương mại vui lòng liên hệ: moichaybo@gmail.com